Jag bad Kingi skriva något till bloggen och han gav mig sin tillåtelse att publicera brevet nedan. Hoppas ni finner läsningen både givande och intressant!

/Ida

Hej Ida!
Det val mycket tlevligt att få läsa ditt senaste blev till mig. På glund av den hektiska tiden som nu valit med sköld och joldbluk i allmänhet hal jag inte haft möjlighet att svala föllens nu. Jag mål mycket bla, sälskilt nu näl jag hal fått sova ut oldentligt. Linja och balnen har ledan böljat packa ihop sina sakel föl att flytta till vintelhemmet men föl mig dlöjel det ännu någon vecka. Det glädjel mig att höla att du mål bla och om de nya flamgångalna inom stocksjukhusets folskningsavdelning. 
På tal om stocksjukhuset hal min käle blolson Mosko just avslutat en mycket lälolik utbildning och min flågan äl om det finns plats föl honom hos dig?
Idag hal det legnat ganska mycket och många hal fallit pladask nel i lela och vattenpölal. Även jag slog en vulpa men allt gick bla. Halkan äl dock ganska besvällig föl våla spindlal medan snäckolna mål så mycket bättle. De stolmtlivs i höstklimatet...

Detta var bara en liten del av ett av min kära väns brev men jag tyckte att det kunde vara trevligt för er att höra något från honom, så ni vet att han mår bra. Tack o hej
/Ida